شبکه اجتماعی: تلگرام      

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

گواهینامه های شرکت البرز دماکاران


فهرست برخی از گواهینامه های شرکت البرز دماکاران به شرح زیر می باشد :

  • گواهینامه های البرزدماکاران

ثبت اختراع جهانی

ثبت اختراع درایران

گواهی تائید طرح

ISO29001

ISO9001

ISO14001

HSE_MS

آبسردکن آنی

آبسردکن متداول